Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Vận Tải Quốc Huy

Chuyên chở hàng hóa bằng xe bồn và chuyên vận chuyển các hàng hóa chất lỏng


Xem thêm

Vận tải hàng hóa bằng xe bồn

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Vận tải Quốc Huy tự hào là 1 trong những đơn vị đầu tiên và lớn nhất về vận chuyển các loại hóa chất bằng xe bồn bắt đầu từ những năm đầu tiên của thế kỷ 20,khi mà việc sử dụng các loại hóa chất tại Việt Nam bắt đầu phát triển.

Cho đến nay công ty chúng tôi đã và đang chuyên chở các loại hóa chất sau :

- Nhóm Monomer : Butyl Acrylate Monomer(BAM) , Vinyl Acetate Monomer(VAM) , Styrene Monomer(SM) , Methyl Methacrylate Monomer(MMA) .

- Nhóm dung môi : Acetone , Methyl Ethyl Ketone(MEK) , Toluene , Xylene , Solvent 100 , Hexan , Dimethyl Carbonate(DMC) , Methanol , Normal Butyl Acetate(NBAC) , Sec-Butyl Acetate(SBAC) , Methyl Acetate(MEAC) , Isopropyl Alcohol(IPA) , Ethyl Acetate(EAC) , Mono Ethylene Glycol(MEG) , Di Ethylene Glycol(DEG) , 2-Ethylhexyl Acrylate(2EHA) , Normal Propyl Acetate(NPA) , Cyclohexanone(CYC) .

-Nhóm dung môi hóa dẻo : DOP , DOTP , DEHP

-Nhóm sản xuất nhớt : SN100 , SN250 , RPO , SN500

-Nhóm sản xuất gỗ : Formalin , keo urê

-Nhóm hóa chất cơ bản : Naoh , Hcl , H2so4 , Javel

Các loại giấy phép vận chuyển mà công ty chúng tôi đang có :giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cháy nổ(nhóm 3 đến nhóm 6),giấy phép vận chuyển hàng ăn mòn(nhóm 8), giấy tập huấn phòng cháy chữa cháy của nhân viên vận hành xe,giấy tập huấn an toàn hóa chất của nhân viên vận hành xe.